Τι παρέχουμε στους μαθητές μας;

Δυνατότητα υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
1 ώρα 
επιπλέον δημιουργικής απασχόλησης προαιρετική σε κάθε τάξη 
Καινοτόμα ψηφιακά
μέσα διδασκαλίας
Μηνιαία Ενημέρωση Προόδου
Συχνά
Τεστ
Προόδου
Επιστημονικό ψυχομετρικό τεστ μαθησιακών τύπων
Δυνατότητα Μελέτης των Αγγλικών στο χώρο του Κέντρου Μελέτης

Κάνε εγγραφή τώρα!

Παιδικά

Τμήματα

Pre-Junior    A Junior    B Junior     A-B Junior (1 year)

Στόχος μας είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την αγγλική γλώσσα και να την αγαπήσουν. Το μάθημα γίνεται με τη βοήθεια βιβλίων, διαδραστικών πινάκων από γνωστούς εκδοτικούς οίκους, δραστηριότητες εικαστικές, θεατρικές και διαλογικές. Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών της Αγγλικής (Junior τάξεις) θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ένα σημαντικό λεξιλόγιο για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να ονοματίζουν καθημερινά αντικείμενα και να παράγουν απλές προτάσεις περιγραφικού χαρακτήρα . Έρχονται σε πρώτη επαφή με βασικούς γραμματικούς όρους και μαθαίνουν ανάγνωση και γραφή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, παίζουν παιχνίδια, διαβάζουν παραμύθια και κάνουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες με σκοπό την πιο ευχάριστη εκμάθηση της γλώσσας

Ώρες: απο 1-3 ανάλογα την τάξη

Ηλικίες: απο 5 έως 8

Μέσα: Βιβλία, Διαδραστικός Πίνακας, Λογοτεχνία, Παραμύθια, Κατασκευές, Υπολογιστές, Επιτραπέζια παιχνίδια και εκπαιδευτικά δρώμενα

Δωρεάν βιβλία για κάθε καινούργιο μαθητή της Junior A & Junior B τάξης!

A Class    B Class    C Class    D Class

Σε αυτές τις τάξεις οι μαθητές αποκτούν τις βάσεις τους για τα μεγάλα πτυχία. Κατακτούν τους πυλώνες της αγγλικής γλώσσας, εξοικειώνονται με την αγγλική γραμματική και έκφραση. Το λεξιλόγιο χρήζει πρακτικής εφαρμογής και αυτό το πετυχαίνουμε με τα συχνά speaking group που εποπτεύουν οι άρτια εκπαιδευμένοι καθηγητές μας. Επίσης, σε αυτές τις τάξεις γίνεται η προσπάθεια ανάπτυξης του γραπτού λόγου των μαθητών μας, κάτι που αποτελεί μία απο τις δυσκολίες αυτών των ηλικιών. Οι μαθητές δεν μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο και με τη βοήθεια του διαδραστικού υλικού, αλλά συμμετέχουν σε δρώμενα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, βλέπουν ταινίες βρετανικού και αμερικανικού κινηματογράφου, παίζουν παιχνίδια επιτραπέζια (γνώσεων), κατασκευάζουν τη δικιά τους εφημερίδα και πολλές άλλες δραστηριότητες που κάνουν την διαδικασία πιο εύχαρη.

Ώρες: απο 3-4  ανάλογα την τάξη

Ηλικίες: απο 9 έως 13

Μέσα: Βιβλία, Διαδραστικός Πίνακας, Λογοτεχνία, Παραμύθια, Κατασκευές, Υπολογιστές, Επιτραπέζια παιχνίδια και εκπαιδευτικά δρώμενα

Πτυχία:    YLE starters   YLE movers   YLE flyers    Key English Test (KET)    Preliminary English Test (PET)

Lower class

Στο φροντιστήριο μας οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε πιστοποιημένους φορείς γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 με 6-7 χρόνια Αγγλικά. Η E class είναι μία τάξη που συγχωνεύεται με την Lower τάξη με σκοπό να εντείνουμε τη διαδικασία πιστοποίησης και οι μαθητές να κερδίζουν χρόνο. Το μάθημα γίνεται σε δύο φάσης, η πρώτη μέχρι τον Ιανουάριο, που οι μαθητές έχουν βγάλει το απαραίτητο υλικό, για να εισαχθούν στη δεύτερη φάση της επανάληψης και των διαγωνισμάτων προσομοίωσης. Οι μαθητές προετοιμάζονται πλήρως με συχνές επαναλήψεις και έξτρα ώρες διδασκαλίας τόσο στα προφορικά και το ακουστικό, όσο και στην έκθεση και την κατανόηση κειμένων. Οι γονείς μέχρι και το Δεκέμβριο έχουν αποκτήσει πρώτη εικόνα για το μαθητή και έπειτα εμείς εφιστούμε την προσοχή μας στα αδύναμα σημεία του εξεταζομένου. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν πολλές φορές σε περιβάλλον προσομοίωσης του εξεταστικού κέντρου.

Ώρες: 4 διδακτικές και επίπλεον ώρες τεστ προσο-μοίωσης

Ηλικίες: 14-17

Μέσα: Βιβλία, Διαδραστικός Πίνακας, Λογοτεχνία, Υπολογιστές και Τεστ προσομοίωσης

Πτυχία:    ECCE (Michigan)    FCE (Cambridge)    Edexcel    City & Guilds B2     Κρατικό Πιστοποιητικό (ΚΠγ)

Proficiency class

H τάξη του Proficiency γίνεται με διάρκεια 2 χρόνων συμπεριλαμβανομένου και το επίπεδο C1 Advance, για το οποίο οι μαθητές δεν χρειάζεται να δώσουν εξετάσεις καθώς προορίζονται για την πιστοποίηση C2. Οι μαθητές τον πρώτο χρόνο ακολουθούν ένα ενταντικό και απαιτητικό διδακτικό πρόγραμμα το οποίο καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των γνώσεων για να προοριστούν για την επιτυχή εξέτασή τους. Ο δεύτερος χρόνος είναι προσαρμοσμένος έτσι ώστε οι μαθητές να λύσουν πληθώρα από διαγωνίσματα προσομοίωσης και να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους. Το Φροντιστήριό μας φροντίζει να προμηθεύσει τους μαθητές του με ένα βιβλίο δώρο past papers. Οι μαθητές μας προετοιμάζονται πλήρως για την επιτυχή τους εξεταστική δοκιμασία και φροντίζουμε οι μαθητές μας να γράφουν τα προκαθορισμένα διαγωνίσματα εκτός διδακτικών ωρών για να μην καταναλώνουμε πολύτιμο διδακτικό χρόνο. 

Πτυχία:    ECPE (Michigan)    CPE (Cambridge)    City & Guilds C2     Κρατικό Πιστοποιητικό (ΚΠγ)

Ώρες: 4 διδακτικές και επίπλεον ώρες τεστ προσομοίωσης

Ηλικίες: 15-18

Μέσα: Βιβλία, Διαδραστικός Πίνακας, Ταινίες, Real Language Videos, Λογοτεχνία και Τεστ προσομοίωσης

 

Business English

 

Career Paths

Τουρισμός

Ξενοδοχεία και Catering

Νομική

Γραμματεία

Νοσηλευτική

Τραπεζικά

Αθλήματα

Αστυνομία

Management

Art & Design

Τηλεφωνικό κέντρο

Οδηγοί ταξί

Επιστήμη

Μαγειρική

Enviromental Engineering

Mechanical Engineering

Agricultural Engineering

Computer Engineering

κ.α.

Πρόγραμμα Business English 

Ώρες: 6 εβδομαδιαίως

  Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει, παρακολουθήστε τα μαθήματα για 3 μήνες και πιστοποιηθείτε από έγκυρο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας το για την εργασία σας. 

3 μήνες 360€

Adults

 

Lower από το μηδέν σε 2 χρόνια

Proficiency σε 1 χρόνο από Lower+ επίπεδο.

Έχετε τη δυνατοτήτα να παρακολουθήσετε το εντατικό διετές πρόγραμμα για τη πιστοποίησή σας από γνωστούς και εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης μόνο με 90€ το μήνα.

1

2

Εντατικό πρόγραμμα παρακολούθησης αγγλικών επιπέδου Proficiency ενηλίκων 6 ώρες εβδομαδιαίως με στόχο τη συμμετοχή σε εξετάσεις γνωστών και εγκεκριμένων φορέων. Μόνο με 130€ το μήνα

Lower έχοντας επαφή με τα Αγγλικά σε 1 χρόνο

Μπορείτε να πιστοποιηθείτε στο Β2 επίπεδο από γνωστούς φορείς παρακολουθώντας μαθήματα στο φροντιστήριό μας με διάρκεια από 8 έως 12 μήνες αναλόγως το επίπεδο αγγλικών του ενδιαφερομένου.

IELTS,

TOEIC,

TOEFL σε  2-6 μήνες

3

4

Στο φροντιστήριό μας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα με σκοπό την εισαγωγή τους σε ξένα ή ελληνικά πανεπιστήμια.

IELTS: 8 εβδ. 250€

TOEIC-TOEFL: 2-6 μήνες 100€/μήνα

  • Facebook - White Circle

Linguaworld

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Αγίου Γεωργίου 10 (Κεντρικά)

Παπανικολή 56-58 (Παράρτημα)